Messeavis

        Markens Grøde vil for messen i 2018 Markedsføre seg på følgende måte:

 • Ny nettside(som du er på)
  Facebook side
  Elektronisk nettavis 32 sider, som blir annonsert i lokalaviser langs E 18/Follo distriktet
  Annonse i Rakkestad Avis og Nationen
  «Flyers» på messen med informasjon og kart på området
  Skilt på riksveier inn mot Rakkestad

 

    Elektronisk nettavis –Trykk her