Klimasmart landbruk – et viktig prosjekt

Klima Østfold inviterer jevnlig til arrangementer og aktiviteter. I matfylket Østfold er Klimasmart landbruk et viktig prosjekt, som siden 2014 har jobbet med klimaomstilling i jord- og skogbruk.

Klimasmart landbruk legger vekt på kunnskap, god agronomi og økonomi i klimaarbeidet og samarbeider med landbrukskontorene i kommunene, bondelaget, Kalnes videregående skole, norsk landbruksrådgivning og statsforvalteren.

– Klima Østfold har tilbudt energirådgivning til kommuner, bedrifter og innbyggere. I år kan små og mellomstore eiendomsbesittere, som barnehager, verksteder, grendehus, idrettslag, få gratis klimasjekk av bygningsmassen, sier Marit Lillegraven Haakaas.

Hun påpeker at det gjøres mye godt arbeid i kommunene, og at man lærer av hverandre. – For eksempel har Aremark delt erfaringer med gjenbruk av bygg i den kommunale barnehagen, Indre Østfold kommune har vist hvordan de gjenbruker elektronisk utstyr og Fredrikstad jobber sammen med næringslivet om effektiv ressursutnyttelse av energi og materialer på Øra industriområde.

– Hva med privatpersoner, er det noen lavthengende frukter det er enkelt å plukke som du kan anbefale?

– Ja, det er mye som kan gjøres med enkle grep for å redusere eget klimafotavtrykk, gjennom å ta bevisste valg i hverdagen. Har du eksempelvis planer om å pusse opp huset fram i tid, kan du inkludere tiltak som reduserer energiforbruket, at du velger fossilfri bil når den gamle bilen skal byttes, at du reduserer matsvinn osv.

– Det er mange tiltak som både gagner klimaet og lommeboka. Og vi kan alle gjøre noe!

Tekst: Viken Media AS / Per-Kristian Aasen