Uten dugnad –Ingen messe

Markens Grøde messen er et stort arrangement som
innebærer mye jobb for mange mennesker i lokalmiljøet. Uten
frivillige og dugnad hadde det ikke vært mulig å gjennomføre
en messe i dette formatet.

Vi retter en stor takk til de 20 lag og foreninger som til
sammen bidrar med over 1 200 dugnadstimer på årets messe.
Dette er en uvurderlig innsats som gjør et lite lokalsamfunn i
stand til å levere store prestasjoner, som en slik messe er.

Våre frivillige gjør en stor innsats for at Markens Grøde skal
bli en fin opplevelse for alle besøkende. Vi håper alle som
kommer til Rakkestad denne helgen viser at de setter stor
pris på det arbeidet som blir lagt ned. Uten dugnad kunne vi
nemlig ikke tatt dere imot. Så enkelt er det!