Visste du at…?

Markens Grøde arrangeres for 15. gang i 2022?

  • At målet er å presentere mangfoldet av mat, tradisjoner, kultur og landbruk som distriktet representerer?
  • At messen har tusenvis av besøkende i alle aldre, og i 2016 var mer enn 15.000 mennesker innenfor portene?
  •  At messen er organisert som en stiftelse, hvor stiftelsen har det overordnede ansvaret for messen og ansetter messegeneral. Messegeneralen setter ned en messekomite og har ansvar for gjennomføring av messen?