Samarbeidspartnere

Rakkestad Kommune

For 10 000 år siden kom de første menneskene kom til Rakkestad, en av landets store jordbruksbygder. Siden den gang har både småflyplass og fjørfeslakteri kommet til, sammen med bl.a en trivelig handelstand, eggpakkeri, mølle og kornsilo, trevarefabrikk, torvstrøfabrikk og vaskeri. De viktigste landbruksproduksjoner i bydga skulle med tiden bli korndyrking, melkeproduksjon og storfe- og svinehold.

Rakkestad ligger sentralt i Østfold og har to tettsteder, Rakkestad og Degernes. Rakkestad er fylkets nest største kommune etter areal, 433 km2. Innbyggertallet er 8 000. Store deler av kommunen er jordbruksområder, men kommunen består også av store skogområder som er mye benyttet til friluftsliv. I øst ligger «Fjella-områdene», i vest renner Glomma som grenseelv mot Skiptvet.