Regler fribilletter

Markens Grøde har mange utstillere og forskjellige besøkende i løpet av messen. Det vil derfor bli utarbeidet et fordelingssystem som vil være i tråd med

hvor mye man bestiller av areal, kundebesøk osv. Det vil da bli likt for alle.

Det blir det lagt opp til at man kan kjøpe rabaterte inngangsbilletter til sine kundekontakter.