Rakkestad Kommune

Markens Grøde har et godt samarbeid med kommunen om tanker rundt messen og gjennomføringen.

Historien om Rakkestad
De første menneskene kom til Rakkestad allerede for 10.000 år siden.

De slo seg ned ved Høgnipen, på fangstboplassene Rørmyr og Mellommyr, som er blant Norges eldste fangstboplasser.
Funn av gravrøyser og bygdeborger vitner om liv gjennom årtusener.

Funn av 3.000 år gamle helleristninger ble gjort sommeren 1986 på gården Bjørnstad søndre.

Rakkestad ligger sentralt i Østfold, og har to tettsteder – Rakkestad og Degernes.
Kommunen har rikelige og attraktive arealer, glimrende egnet for alle typer friluftsliv og til alle årstider.
Her finner du merkede turløyper, skytebaner, fiskevann og jaktterreng i tilknytning til tur- og utfartssteder.

Rakkestad er fylkets nest største kommune etter areal, 433 km2. Innbyggertallet er 7.698 (pr. 01.01.2012).
Store deler av kommunen er jordbruksområder, men kommunen består også av store skogområder som er mye benyttet til friluftsliv.
I øst ligger «Fjella-områdene», der utkikkstårnet Linnekleppen (327 m.o.h.) i klart vær har utsikt over store deler av Østlandet.
I vest renner Glomma som grenseelv mot Skiptvet.

Rakkestad er en av landets store jordbruksbygder.
Viktigst er korndyrking, melkeproduksjon og storfe- og svinehold.
Av industri kan nevnes fjørfeslakteri, eggpakkeri, mølle og kornsilo, trevarefabrikk, torvstrøfabrikk og vaskeri.
Rakkestad har også en småflyplass – Rakkestad Airport

Kjør «Den grønne veien» til Rakkestad – riksvei 22. En alternativ kjørerute mellom Svinesund og Oslo,
denne leder også over til den blå-grønne veien fra Halden til Munkedal, Sverige.

  • mer informasjon om vår kommune finner du her  http://www.rakkestad.kommune.no/kommunefakta.181358.no.html