Parkering

Parkering:

Det er gratis parkering på anviste plasser. Vakter viser deg veien

  • du kan parkere på Bankplassen i sentrum av Rakkestad å gå opp
  • du kan parkerer rundt Kommunebygget og gå opp
  • du kan parkere ved Rakkestadhallen og gå igjennom Fladstadparken
  • du kan parkere på anviste plasser på jordet ved messeområdet.