Hovedkomite Markens Grøde

Hovedkomiteen for Markens Grøde er arbeidsgruppen som er nedsatt for å planlegge og gjennomføre messen.

Følgende poster  skal besettes for messen 2018 m/kontaktinformasjon:

 

Messegeneral                   Christine Høie                            478 19 673     messegeneral@mgrode.no

Leder Utstillinger           John Thune                                 950 64 900   john.thune@outlook.com

Leder Teknisk                  Dagfinn Søtorp                          906 16 398    d-soeto@online.no

Leder Økonomi              

Leder Kultur                     Grete Torstensen                     950 68 623   Grethe.Torstensen@rakkestad.kommune.no

Sekretærtjenester           Rakkestadhallene Drift AS