HMS -Helse miljø og sikkerhet

sikkerhet i høysetet

Med 15.000 besøkende i løpet av helgen er det klart sikkerheten er et viktig fokusområde for messekomiteen.
I samarbeid med Røde Kors og Rakkestad Brannvesen har Markens Grøde satt i gang sikkerhetstiltak for messen.

Det er eget område for dem på grøden, så trenger du hjelp eller informasjon så ta kontakt med dem.