Annonsering

Markens Grøde vil for messen i 2018 Markedsføre seg på følgende måte:

  • Ny nettside(som du er på)
  • Facebook side
  • Elektronisk nettavis 32 sider, som blir annonsert i lokalaviser langs E 18/Follo distriktet
  • Annonse i Rakkestad Avis og Nationen
  • «Flyers» på messen med informasjon og kart på området
  • Skilt på riksveier inn mot Rakkestad

Elektronisk nettavis

Markens Grøde har inngått et samarbeid med Rakkestad Næringsråd om å lage årets messeavis elektronisk.

Den vil være klar til å sendes ut ca 1.juli. Ønsker du å få inn stoff i avisen kan du kontakte rakkestadnaringsrad@gmail.com 

Ønsker du å annonsere så er våre priser:

1/1 side  10 000,- + mva

½   side    7 000,- + mva

¼   side    4 000,- + mva

Hvis man ønsker hjelp til å lage annonsene kommer den ekstra kostnaden i tillegg.

  • send mail til vår samarbeidspartner Næringslivet i Østfold – ba@naringsliv.no