Annonser

Annonsepriser:

1/1 side  10 000,- + mva
½   side    7 000,- + mva
¼   side    4 000,- + mva

Hvis man ønsker hjelp til å lage annonsene kommer den ekstra kostnaden i tillegg, kontakt vår samarbeidspartner ba@naringsliv.no