ROS analyse

Rosanalyse er et verktøy for arrangører for å være i forkant av farlige situasjoner som kan oppstå både for besøkende og utstillere. Samt tiltak rundt hvordan man skal forhindre farlige situasjoner og unngå skader. Det er utarbeidet tre analyser; Markens Grøde messe, Bygdefest fredag og Senkveld på Låven Lørdag.

Rosanalysene sendes Rakkestad Kommune/Brannvesenet for informasjon.