Blog
mai 09

Markens Grøde Årsmøte 2016

ÅRSMELDING 2016
For Stiftelsen Markens Grøde. Styret har bestått av:
Karoline Fjeldstad (leder)
Anders Melleby Fremmerlid (nestleder)
Anne Grethe Lilletorp Hansen (kasserer)
Anders Holm (sekretær)
Roger Dramstad
Jørn Holene
Hans Kristian Granaas (grunneierrepresentant)
Messegeneral John Thune har deltatt på de fleste av styremøtene. Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 37 protokollførte saker siden siste årsmøte.
Årsmøtet 2016 ble avholdt 16. mars 2016 i lokalene til Rakkestad Sogneselskap.
Stiftelsen Markens Grøde fikk godkjent reviderte vedtekter av Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
Siste messe ble avholdt i 10.-12. august 2016 med ca. 15.000 besøkende. Neste messe planlegges 10. til 12. august 2018. John Thune ønsker ikke å fortsette som messegeneral i 2018 og det jobbes med å få ny mennesker inn i organisasjonen som kan ta over som messegeneral ved neste messe. Messa Markens Grøde betyr utvilsomt mye for Rakkestad kommune. Den setter bygda vår i et positivt perspektiv både i forkant og etterkant.
Gjensidige og Marker Sparebank var generalsponsorer for messen i 2016.
Abacus Økonomitjenester har ført regnskapet for stiftelsen.
Styret ønsker å takke messekomiteen, sponsorer, grunneiere og andre samarbeidspartnere for alle bidrag til Messen Markens Grøde.

Vi ser alle fram til ny messe i august 2018.

Styret Stiftelsen Markens Grøde

 

Valg 2016 til styret i Stiftelsen

Styreleder: Karoline Fjeldstad, Rakkestad Kommune
Styremedlem: Anders Holm, Østfold Traktor
Styremedlem: Roger Dramstad, Nortura SA
Styremedlem: Anders Melleby Fremmerlid, Rakkestad Bondelag
Styremedlem: Anne Grethe Lilletorp Hansen, Marker Sparebank
Styremedlem: Jørn Holene, Østfold Landbruksselskap

Vara til styre:
1. Vara: Borghild Grav Strekerud, Aas 4H
2. Vara: Ørnulf Hagen, Diplom Is AS