Hovedkomite Markens Grøde

Hovedkomiteen for Markens Grøde er arbeidsgruppen som er nedsatt for å planlegge og gjennomføre messen.

Følgende poster  skal besettes for messen 2018 m/kontaktinformasjon:

 

Messegeneral

Leder Utstillinger

Leder Teknisk

Leder Økonomi

Leder Kultur

Leder Media

Sekretærtjenester            Rakkestadhallene Drift AS