Dugnader på messen

Markens Grøde er avhengig av at det finnes mange som ønsker å stille opp som frivillig eller dugnadsjobb for oss for å gjennomføre en messe.

Det vi trenger hjelp til er:

Rigge opp og ned teknisk

Salg av billetter

Parkeringsvakter/kveldsvakter på festene

Renhold og rydding på messen

Rydding og renhold på matsteder.

 

Ønsker du eller din forening/lag å få dugnad så kontakt oss.