Annonsering

Markens Grøde komiteen er i gang og vurderer hvordan man skal profilere seg i framtidige messer.

Informasjon om hvordan vi ser for oss dette kommer høsten 2017.