4H

Markens Grøde samarbeider med  Kirkeng og Fossegrimen 4H om gjennomføringen av Barnas Gård på messen.

  • her vil det komme mer informasjon om aktiviteter.

 

  • mer informasjon kommer….